Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 11

Báo cáo kiểm kê, đánh giá tài sản công

Số/Ký hiệu: 1377/TC-KH
Ngày ban hành: 14/9/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Hồ Ngọc Thạch
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: kiemke-danhgiataisancongthuocphamviquanly18920177_189201723.pdf
Nội dung:

163