Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 12

Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2021

Số/Ký hiệu: 183/KH-UBND-VX
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Thị Hôfng Tiến
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: khboiantoanubndquan189201714_189201723.pdf
Nội dung:

163