Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 22/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 388

học sinh với Văn hóa giao thông

Sáng nay, 22 tháng 10 năm 2018, theo lời mời của ban Văn Xã phường 12, hơn 1377 học sinh trường THCS Ngô Quyền đã  chào đón thiếu tá Vũ Lực, nói chuyện về Văn hóa trong giao thông.
Đồng chí thiếu tá thuận tiện nói về các quy định về luật khi vi phạm giao thông mới nhất để cảnh tỉnh các hành vi gây nguy hiểm trong giao thông.
Xin cảm ơn sự nhiệt tình của đồng chí công an và ban văn xã phường 12
các bạn  nhỏ học sinh trường Ngô Quyền nhớ nghiêm túc thực hiện nét văn hóa giao thông như đã được sinh hoạt nhé!

ờ,các bạn đã lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 và Phương hướng hoạt động năm học 2018-2019 của Liên đội.
Ban chỉ huy Liên đội cũ đã từ nhiệm và trao quyền lại cho Ban chỉ huy Liên đội mới do 56 đại biểu bầu ra. Một năm học mới với các bạn chỉ huy mới đầy nhiệt  huyết và tài năng, chắc chắn trường chúng ta vẫn sẽ giữ vững danh hiệu xuất sắc. Cố gắng nữa nhé, các đội viên và Ban chỉ huy Liên đội trường THCS Ngô Quyền

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87