Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 10

Hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số/Ký hiệu: 91
Ngày ban hành: 18/9/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Thanh Tần
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: vetranhcodong_189201723.doc
Nội dung:

163