Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 20/9/2017
Lượt đọc: 15

HƯỚNG DẪN Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 197/HD-CĐGD
Ngày ban hành: 19/9/2017
Ngày có hiệu lực: 19/9/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

163