Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 13

Hướng dẫn mua sắm thiết bị phục vụ giảng day

Số/Ký hiệu: 1043/GD ĐT-CSVC
Ngày ban hành: 12/9/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trần Khắc Huy
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: huongdanmuasamts-thietbi12-9-2017129201718_189201723.pdf
Nội dung:

163