Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 16

Hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động

Số/Ký hiệu: 91/HD - GDĐT-CĐGD
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trần Khắc Huy-Nguyễn Thanh Tần
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hd-hnccvc_189201722.docx
Nội dung:

163