Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 13/4/2018
Lượt đọc: 41

Hướng dẫn xét Tốt nghiệp THCS 2018

Số/Ký hiệu: 372/GDĐT-PT
Ngày ban hành: 13/4/2018
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan Văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hdxettnthcsnam2018-pgdtb124201811_134201822.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163