Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 28/11/2017
Lượt đọc: 10

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Y tế và an toàn trường học năm học 2017-2018

Số/Ký hiệu: Số: 1299/KH-GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke_hoach_kiem_tra_cong_tac_ytth_nam_hoc_2017-2018_2811201722.doc
Nội dung:

163