Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 21/11/2017
Lượt đọc: 11

Kế hoạch Kiểm tra HK1

Số/Ký hiệu: 1362/GD ĐT-PT
Ngày ban hành: 16/11/2003
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: khkiemtrahockyi-17182011201712_2111201722.pdf
Nội dung:

163