Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 9/11/2017
Lượt đọc: 14

KẾ HOẠCH Thi Khéo tay Kỹ thuật năm 2017

Số/Ký hiệu: 1323/KH-GDĐT
Ngày ban hành: 8/11/2012
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: kehoachkheotaykythuat2017-fileky911201710_911201723.doc
Nội dung:

163