Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 22/9/2017
Lượt đọc: 14

KẾ HOẠCH Thi Vui học Thuật toán và Lập trình.

Số/Ký hiệu: 1090/KH-GDĐT
Ngày ban hành: 22/9/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: khthivuihoctinhoc-giaithuat229201715_229201720.doc
Nội dung:

163