Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 27/9/2017
Lượt đọc: 10

Kế hoạch tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Số/Ký hiệu: 95/KH-CĐGD
Ngày ban hành: 27/9/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Thanh Tần
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tuyentruyenngayplvn_279201723.doc
Nội dung:

163