Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 21/11/2017
Lượt đọc: 12

Kết luận của Trưởng Phòng GD về công tác TPT Đội

Số/Ký hiệu: 1366/TB-GD ĐT
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: t12thongbaoketluancuatruongphhong2111201716_2111201722.pdf
Nội dung:

163