Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 5/12/2017
Lượt đọc: 53

Phổ biến PL:"Luật trợ giúp pháp lý năm 2017"

Số/Ký hiệu: 154/TM-GD ĐT-VP
Ngày ban hành: 4/12/2013
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trần Khắc Huy
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hnpbgdpl312201715_51220179.pdf
Nội dung:

163