Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Chủ nhật, 26/11/2017
Lượt đọc: 12

Qui định vè Quản lý, xét duyệt công chức, viên chức đảng viên đi nước ngoài

Số/Ký hiệu: 04-QĐ/QU
Ngày ban hành: 10/11/2012
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Kiều Bình Chung
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: quydinh04quanlycb-cc-vcdinuocngoai241120177_2611201718.pdf
Nội dung:

163