Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 30/11/2017
Lượt đọc: 26

Thông báo chỉ đạo của PGD

Số/Ký hiệu: 1407/TB-GD ĐT
Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trần Khắc Huy
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thongbao_3011201723.pdf
Nội dung:

163