Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 14

Thông báo số 2 - tham gia vòng loại hội thi “học sinh thành phố với pháp luật” năm học 2017 – 2018

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thongbaoso2hoithi18-9-2017duaweb18920179_189201722.doc
Nội dung:

163