Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 14/11/2017
Lượt đọc: 10

tổ chức kiểm tra đánh giá công tác thiết bị - thực hành thí nghiệm trường học năm học 2017 – 2018

Số/Ký hiệu: 1342 /GDĐT-PT
Ngày ban hành: 13/11/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Phan văn Quang
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: khkiemtraphongthuchanhthinghiem16171311201714_1411201722.doc
Nội dung:

163