Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 23/12/2017
Lượt đọc: 49

Tổ chức Liên hoan Hợp xướng

Số/Ký hiệu: 02/KHLT-HĐĐ-PGD-NTN
Ngày ban hành: 18/12/2017
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký: Trần Khắc Huy- Mai Đình Phượng-Hồ Hữu Hạnh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: lienhoanhopxuong_231220178.pdf
Nội dung:

87