Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 8/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 505

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018 – 2019

I. NỘI DUNG

- Triển khai dạy học 5 bài chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS cho tất cả trường trên địa bàn quận.

- Triển khai kế hoạch hội thi thiết kế tài liệu và giáo án dạy học "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" của Sở Giáo dục đến các trường THCS.

- Tổ chức hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quận.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Hoạt động 1. Tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán hướng dẫn  thực hiện rà soát và biên soạn tài liệu dạy học "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho cấp THCS trên địa bàn quận Tân Bình và Triển khai giảng dạy tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS.

2. Hoạt động 2. Tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quận

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần của lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp THCS. Tổ chức tập huấn các nội dung trên đến tất cả giáo viên trong trường đang giảng dạy nội dung giáo dục ATGT năm học 2018 - 2019.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy nội dung giáo dục đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

- Tham gia đầy đủ cuộc "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" và gửi bài dự thi về Tổ phổ thông cho thầy Nguyễn Hoàng Sơn hạn cuối 23/11/2018.

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163