Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 341

Tuyên truyền An toàn giao thông

Sáng th hai 14.10.2019, trong gi sinh hot dưới c, trường THCS Ngô Quyền  cùng "chung tay" vi UBND phường 12, t chc bui sinh hot tuyên truyn giáo dc pháp lut v an toàn giao thông đường b và xây dng văn hóa giao thông năm 2019 ...

Anh công an Trn Hoàng Hi - cán b giao thông đường b, đã tuyên truyn cho hơn 1400 hc sinh khi bui sáng v các quy đnh giao thông đường b như các phương tin ưu tiên trên đường, cách di chuyn đúng lut khi s dng xe đp, xe đp đin ...., cũng như nhc nh các em v

vic đi đường sao cho an toàn...

Cm ơn anh Hoàng Hi đã giúp nhà trường trong vic giáo dc hc sinh v an toàn giao thông, văn hóa giao thông ..

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87