Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 5/10/2017
Lượt đọc: 17

Về triển khai bài thi Tiếng Anh quốc tế Pearson Test of English (PTE) cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 5/10/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trần Khắc Huy
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: vb_pgd_61020170.pdf
Nội dung:

163