Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 14/10/2017
Lượt đọc: 18

về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số/Ký hiệu: 45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 452017qd-ubnd3603431310201718_1410201722.doc
Nội dung:

163