Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 18/9/2017
Lượt đọc: 10

V/v Phát động tham gia Hội thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017

Số/Ký hiệu: 92/CĐGD
Ngày ban hành: 18/9/2017
Ngày có hiệu lực: 18/9/2017
Người ký: Nguyễn Thanh Tần
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thianhtoiyeuhangvn_189201722.doc
Nội dung:

163