Thứ tư, 21/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 178

Tài liệu tuyên truyền tháng 8 năm 2019

Tài liệu tuyên truyền tháng 8 năm 2019

(do ban Tuyên giáo Quận ủy phát hành.)

 

1. CHỦ QUYỀN KHÔNG TRANH CÃI CỦA VIỆT NAM VỚI BÃI TƯ CHÍNH

 

2. SỨC MẠNH CHÍNH NGHĨA CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

 

3. KẺ BỊ TRUY NÃ ĐI LẠC VÀO HỘI NGHỊ VỀ THĂNG TIẾN TỰ DO TÔN GIÁO

 

 

  (Nội dung chi tiết được đinh kèm bên dưới.)

88