Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 324

Thi đấu kéo co chào mừng 20/11

Kéo co đã là mt phn không th thiếu ca các cuc thi chào mng ngày tết thy cô.
Kh
i đu cuc thi kéo co ln này, bn đi 9/3 - 9/12 và 9/2 - 9/8 đã làm bùng lên hào hng thi đu ca hi thi truyn thng này

Sáng nay, Ban t chc lúng túng vì hng có ai chuyên nghip c, chng đng đng, thTan Minh Nguyen phi làm trng tài thi còi coi chng thng thua, thy Tan Trung Nguyen phi làm " tay kéo gia ", cô Dương H Kim Trâm phi tm ra ngoài làm ban t chc, gi loa đ n đnh t chc .... Các n giáo viên còn li phi ra ngoài sân n đnh khu vc kéo co an toàn !
V
y mà ....

Vn chưa nghe tiếng các phương tin c đng m m, mà ch cn nghe tiếng hò hét ca hơn trăm c đng viên bn lp đã thy không khí như sôi ....

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86