Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ tư, 13/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 267

Về với Dân gian

Trong các hoạt động của Hội Xuân 2019, Chi đoàn trường Ngô Quyền đã thiết kế các gian hàng trò chơi đậm nét dân gian.

Không ngờ Ipad, Điện thoại thông minh vẫn không hấp dẫn các bạn bằng ném lon, phóng phi tiêu, thảy vòng...

Một chút tuổi thờ dân gian đã trở lại thật sinh động với học sinh Ngô Quyền trong ngày Hội Xuân

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86