Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 6/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 389

Chúc mừng Sinh nhật Tháng 3

BGH, BCH Công đoàn trường THCS Ngô Quyền kính chúc các thầy cô:

1. Nguyễn Thị Dạ Thảo

2. Nguyễn Thị Minh Thùy

3. Dương Hồ Kim Trâm

4. Triệu Nguyên Thịnh

5. Trần Thị Thu Sương

6. Trần Thị Phương

7. Hồ Thị Hồng Hạnh

8. Lê Duy Mỹ Hạnh

9. Nguyễn Thị Ngọc Diệu

10. Đặng Ngọc Thơ

11. Nguyễn Đình Trọng

12. Dương Thi Thanh Hải

13. Tôn Nữ Phương Trinh

Sức khỏe, Hạnh phúc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86