Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 4/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 333

Chúc mừng sinh nhật

Ban chấp hành công đoàn kính chúc quý thầy cô:

sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc

Nguyễn Ngọc Thụ                           Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Yên                               Dương Thị Hạnh

Huỳnh Ngọc Thùy Trang              Nguyễn Phương Hân

Trần Thị Minh Vân                        Phạm Thị Dung

Phạm Hòang Xuân Trang L ê Thị Diệp Chi

Trần Thị Nguyên Bình                   Nguyễn Đức Trí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86