Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 8/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 280

Hội nghị Công chức - viên chức 2019-2020

Th by, ngày 5.10.2019, hi ngh Công chc - Viên chc ca trường THCS Ngô Quyền khai mc lúc 8g00.
Hội nghị đã diễn ra theo Chương trình đã được thông qua trước Hội đồng sư phạm.

Ch ta đoàn đã thông qua báo cáo hot đng năm hc 2018-2019, Phương hướng năm học 2019-2020, gii trình cho nhng hot đng-nhng vướng mc ln thc mc, trình bày nhng vn đ tn đng, nhc nh nhng quy đnh nhà giáo, yêu cu nhng hot đng cn lưu ý, yêu cu thy cô v tác phong thái đ sư phm, yêu cu hi đng v tình thn đoàn kết, v thái đ làm vic ...
Ch
ta đoàn thông qua trước Hi đng sư phm nhng quy đnh, quy chế : quy chế dân ch cơ s, quy chế ng x văn hóa trong đơn v, quy chế chi tiêu ni b ... và nhng quy đnh khác ...
Ban thanh tra nhân dân tr
ường lên báo cáo và công b hot đng sp ti ngn gn !
Sau đó là ph
n đăng kí ch tiêu thi đua ca các t chuyên môn b phn ... Đ tiếp theo là phn báo cáo làm vic ca công đoàn.

Hội nghị kết thúc sau khi nghe Ban thư ký thông qua Biên bản Hội nghị.
* Một vài hình ảnh của Hội nghị

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87