Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 9/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 303

Hội nghị Công chức-viên chức

Theo kế hoạch năm học 2018-2019, sang thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018, Công đoàn trường THCS Ngô Quyền đã tổ chức Hội nghịCán bộ, Công chức, viên chức năm học 2018-2019.

Hội nghị đã nghe Tổng kết phong trào thi đua, công tác thanh tra nhân đân, thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở, công tác thu chi năm học 2017-2018, và phương hướng hoạt động năm học 2018-2019. Trong hội nghi tập thể sư phạm nhà trường đã đóng góp ý kiến và nghe giải trình của Ban giám hiệu về các vấn đề thắc mắc. 

Thay mặt các thành viên của tổ, csc thầy cô tổ trưởng đã đăng ký thi đua năm học 2018-2019.

Hội nghị kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86