Thứ tư, 16/6/2021, 12:0
Lượt đọc: 821

Thông báo: Do tình hình dịch bệnh PHHS đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6 xin đọc kỹ hướng dẫn. Hạn chế đến trường. Có vấn đề phát sinh ngoài hướng dẫn xin liên hệ: 1- Trần Mỹ Duyên - PHT: 0902649173; 2- Hứa Văn Út - PHT: 0902603342; 3- Võ Đình Nhã Uy - KTV: 0939671167. Clip hướng dẫn đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6: https://youtu.be/NP0wiUhdBc8

Thông báo: Do tình hình dịch bệnh PHHS đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6 xin đọc kỹ hướng dẫn. Hạn chế đến trường. Có vấn đề phát sinh ngoài hướng dẫn xin liên hệ: 1- Trần Mỹ Duyên - PHT: 0902649173; 2- Hứa Văn Út - PHT: 0902603342; 3- Võ Đình Nhã Uy - KTV: 0939671167. Clip hướng dẫn đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6: https://youtu.be/NP0wiUhdBc8

Thông báo: Do tình hình dịch bệnh PHHS đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6 xin đọc kỹ hướng dẫn. Hạn chế đến trường. Có vấn đề phát sinh ngoài hướng dẫn xin liên hệ:
1- Trần Mỹ Duyên - PHT: 0902649173;
2- Hứa Văn Út - PHT: 0902603342;
3- Võ Đình Nhã Uy - KTV: 0939671167.
Clip hướng dẫn đăng ký trực tuyến Tuyển sinh 6: https://youtu.be/NP0wiUhdBc8
Tác giả: THCS Ngô Quyền
Nguồn tin: THCS Ngô Quyền

88