Thứ tư, 25/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 738

Hình ảnh HS đội tuyển HSG

HÌNH ẢNH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2019-2020

   

 

 

 

 

  ĐỘI TUYỂN MÔN TIẾNG ANH ĐỘI TUYỂN MÔN TIN HỌC ĐỘI TUYỂN MÔN TOÁN

 

  

  ĐỘI TUYỂN MÔN NGỮ VĂN ĐỘI TUYỂN MÔN ĐỊA LÝ

 

 

 

 

    ĐỘI TUYỂN MÔN SINH ĐỘI TUYỂN MÔN HÓA ĐỘI TUYỂN MÔN LÝ

 

 

 

 

 

88