Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 327

Các mẫu đơn dùng trong kỳ Tuyển sinh lớp 10

Trường THCS Ngô Quyền gửi các mẫu đơn phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 16/7/2020, gồm:

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2020 VÀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 – 2021

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

4. PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO BÀI THI

Hãy mở link bên dưới để tải về khi cần.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86