Thứ hai, 12/4/2021, 10:17
Lượt đọc: 100

HS Khối 6: Học tập và trải nghiệm khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba giồng khu sinh thái giáo dục về quê

HS Khối 6: Học tập và trải nghiệm khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba giồng khu sinh thái giáo dục về quê

HS Khối 6: Học tập và trải nghiệm khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba giồng khu sinh thái giáo dục về quê
Tác giả: THCS Ngô Quyền
Nguồn tin: THCS Ngô Quyền

88