Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 14/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 231

LỊCH THI hỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Ban giám hiệu thông báo Lịch Kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2020-2021

1. Các môn Thể dục, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật sẽ kiểm tra theo thời khóa biểu

của môn học trong tuần lễ  từ 07/12/2020 đến 12/12/2020

2. Môn Công nghệ và Giáo dục công dân sẽ thi vào thứ hai 14/12/2020

  Khối 7-9 thi vào tiết 1-2 ngày 14/12/2020

  Khối 6-8 thi vào tiết 4-5 ngay 14/12/2020

3. Các môn còn lại thi theo lịch sau:

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
1. Khối 9 (Buổi sáng)
Ngày Kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài
Thứ ba 22/12/2020 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 30 phút
Hóa học 45 phút 9 giờ 45 phút
Thứ năm 24/12/2020 Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 30 phút
Lịch sử 45 phút 9 giờ 15 phút
Thứ bảy 26/12/2020 Toán 90 phút 7 giờ 30 phút
Địa lý 45 phút 9 giờ 45 phút
Thứ ba 29/12/2020 Sinh học 45 phút 7 giờ 30 phút
Vật lý 45 phút 9 giờ 00 phút
2. Khối 6 (Buổi sáng)
Ngày Kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài
Thứ hai 21/12/2020 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 30 phút
Vật lý 45 phút 9 giờ 45 phút
Thứ tư 23/12/2020 Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 30 phút
Lịch sử 45 phút 9 giờ 15 phút
Thứ hai 28/12/2020 Toán 90 phút 7 giờ 30 phút
Địa lý 45 phút 9 giờ 45 phút
Thứ tư 30/12/2020 Sinh học 45 phút 7 giờ 30 phút
3. Khối 8 (Buổi chiều)
Ngày Kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài
Thứ ba 22/12/2020 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 00 phút
Hóa học 45 phút 15 giờ 15 phút
Thứ năm 24/12/2020 Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 00 phút
Lịch sử 45 phút 14 giờ 45 phút
Thứ bảy 26/12/2020 Toán 90 phút 13 giờ 00 phút
Địa lý 45 phút 15 giờ 15 phút
Thứ ba 29/12/2020 Sinh học 45 phút 13 giờ 00 phút
Vật lý 45 phút 14 giờ 30 phút
4. Khối 7 (Buổi chiều)
Ngày Kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài
Thứ hai 21/12/2020 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 00 phút
Vật lý 45 phút 15 giờ 15 phút
Thứ tư 23/12/2020 Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 00 phút
Lịch sử 45 phút 14 giờ 45 phút
Thứ hai 28/12/2020 Toán 90 phút 13 giờ 00 phút
Địa lý 45 phút 15 giờ 15 phút
Thứ tư 30/12/2020 Sinh học 45 phút 13 giờ 00 phút

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86