Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 5/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 475

Thống kê Nguyện vọng lần 1

Nhà trường kính gửi đến quý Phụ huynh và học sinh lớp 9 Thống kê Nguyện vọng của thí sinh thi tuyển vào lớp 10 (thường) năm học 2020-2021 lần 1 do Sở Giáo dục ban hành. Đề nghị phụ huynh tham khảo và nếu có điều chỉnh nguyện vọng cho các em thì đến trường, liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để điều chỉnh.

Mở link bên dưới để tải file.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87