Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 494

Kế hoạch Tổ chức Khảo sát trực tuyến đối với học sinh K.7 năm học 2019-2020

Đối tượng, nội dung và hình thức khảo sát

- Đối tượng: 100% học sinh lớp 7 của trường ( 679 em )

- Nội dung:  Kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Toán, Khoa học tự nhiên ( Lý – Sinh ), năng lực ngôn ngữ bao gồm: Ngữ văn và ngoại ngữ ( tiếng Anh – chủ yếu theo chương trình THCS học kì 1 )

- Hình thức:

+ Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan trực tuyến  gồm 50 câu trong thời gian 45 phút

+ Học sinh lớp 7 thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc smartphone, thực hiện tại nhà từ 7g00 – 21g00 ngày 19/5 – 20/5/2020 )

+ Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên trang chuyển trường

+ Học sinh không có điều kiện thực hiện khảo sát tại nhà , trường sẽ bố trí khảo sát tại trường theo thời gian quy định.

  Thời gian khảo sát

- Khảo sát mẫu : Học sinh lớp 7 ( dự kiến lớp 7/1 và 7/2 ) : 14g ngày 16/5/2020.

- Khảo sát chính thức: từ ngày 19/5/2020 đến 21/5/2020.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163