Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 13/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 219

Tiết học ngoài Không gian lớp học Môn Công nghệ

Tiết học ngoài Không gian lớp học

Học sinh lớp 6 thực hành Thiết kế mô hình nhà ở sau khi học bài Sắp xếp nhà ở hợp lý.

Với không gian lớp học bị giới hạn bởi 4 bức tường, bị vướng víu bởi các dãy bàn học nên tiết thực hanh tổ chức bằng hoạt động nhóm đã ảnh hưởng không ít đến học sinh.  Vì lẽ đó, nhóm Công nghệ 6 đã thực hiện tiết thực hành này ngoài không gian lớp học. Nhìn những gương mặt thoải mái, thực hiện các mô hình nhà ở mà như đang thư giãn của các bạn học sinh, cô giáo như quên đi vất vả vì phải quan sát học sinh chặt chẽ hơn, vì phải mở to thanh quản để tiếp xúc với học sinh. Và đây, những mô hình xinh xắn đã hoàn tất.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87