Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 3/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 230

Hội thi Nghi thức Đội năm học 2019-2020

Sáng ch nht 1.12.2019 va qua, Liên Đi trường Ngô Quyền đã t chc Hi thi Nghi thc Đi cp trường trong cái nng mùa đông m áp
Các nghi thc được bt đu mau chóng đ dành phn thi nghi thc cho các Chi đi lp 6 thc hin. Ban giám kho được mi t các trường và qun đã có mt đúng gi và nghiêm túc trong v trí giám kho ...

Hi hp không phi là các đi viên các chi đi lp mà là các giáo viên ch nhim b c mt ngày ngh ngơi đ theo sát các hc sinh lp mình. Công sc cô trò b ra trong hơn na tháng liu có kết nên qu ngt ?

Chúc mng
 các chi đi lp đã hoàn thành nhim vChúc mng các cô ch nhim đã có th th phào và vui cười hnh phúc khi nghe thông tin kết quChúc mng Liên đi trường ta đã t chc Hi thi trn vn viên mãn.

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86