Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 10/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 260

Lịch thi hk1 năm học 2018-2019, khối 9

Lịch thi HK1 - Khối 9 (Buổi sáng)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Năm 13/12/2018

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Thứ Bảy 15/12/2018

GDCD

45 phút

7g 30’

Vật lí

45 phút

9g 00’

Thứ Ba 18/12/2018

Sinh học

45 phút

7g 30’

Địa lý

45 phút

9g 00’

Thứ Năm 20/12/2018

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

Thứ Bảy 22/12/2018

Hoá học

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86