Chủ nhật, 12/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 779

kHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG NĂM HỌC 2019-2020

Trtong năm học 2019-2020, thầy và trò trường THCS Ngô Quyền đã cố gắng thi đua dạy tôt học tốt.

Trong Lễ tổng kết các cố gắng này đã được vinh danh thật trang trọng. Sau đây là một vài hình ảng.

 

 

 

 

88