Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Chủ nhật, 12/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 937

kHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG NĂM HỌC 2019-2020

Trtong năm học 2019-2020, thầy và trò trường THCS Ngô Quyền đã cố gắng thi đua dạy tôt học tốt.

Trong Lễ tổng kết các cố gắng này đã được vinh danh thật trang trọng. Sau đây là một vài hình ảng.

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87