Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 5/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1575

nỘI DUNG BÀI HỌC MÔN cÔNG NGHỆ LỚP 6

Môn công nghệ lớp 6

Các bạn mở link bên dưới để tải bài và ghi vào vở.

Khi quay trở lại trường, thây cô sẽ giảng bài để các các bạn hiểu mà không cần ghi bài nữa!

Chúng ta cùng khắc phục những điều kiện khó khăn tạm thời trong mùa dịch để cùng nhau học tốt các bạn nhé!

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87