Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 5171

Bài học từ 5/4 đến 12/4/2020 của khối 7

Bài học tại nhà từ 5/4/ đến 19/4/2020 của học sinh khối 7

Các em tiếp tục ôn tập tại nhà theo hướng dẫcn ủa thầy cô nhé!

Chúng ta mở link bên dưới để mở bài , ghi chép và làm bài tập theo yêu cầu nhé!

Chúc các bạn kết hợp ôn taập à thư giãn tại nhà thú vị, đạt kết quả

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86