Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 21/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 3294

Nội dung học tập tại nhà từ 20/4/2020 đến 126/4/2020 dành cho học sinh lớp 8

Nội dung học tập tại nhà từ 20/4/2020 đến 126/4/2020 dành cho học sinh lớp 8

Thời gian cách ly đã sắp kết thúc. Chúng ta chuẩn bị đến trường để học lại rồi.

Nào các bạn hãy mở link bên dưới để cập nhật bài học mới nhé.

Các môn học sẽ lần lượt được cập nhật.

Các bạn nhớ theo dõi nha!

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86