Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 21/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 2346

Nội dung học tập tại nhà từ 20/4/2020 đến 26/4/2020 dành cho học sinh lớp 9.

Nội dung học tập tại nhà từ 20/4/2020 đến 126/4/2020 dành cho học sinh lớp 9.

Các bạn dành thời gian để cập nhật kiến thức tại nhà nhé!

các bạn ghi bài, tìm hiểu nội dung kiến thức theo hướng dẫn của thầy cô và làm bài tập để củng cố kiến thức nhé!

Chúc các bạn kết hợp học tập và thư  giãn tại nhà thật thú vị và đạt  hiệu quả tốt nhất!

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86