Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 10/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 425

Lịch Thi Hk1 năm học 2018-2019-khối 6

 

Lịch thi HK1 -  Khối 6 (Buổi sáng)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Sáu 14/12/2018

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Vật lý

45 phút

9g 45’

Thứ Hai 17/12/2018

Sinh học

45 phút

7g 30’

Địa lý

45 phút

9g 00’

Thứ Tư 19/12/2018

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

Thứ Sáu 21/12/2018

GDCD

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86