Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 7/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 556

Lịch thi Học kỳ 1 Khối lớp 6

Lịch thi HỌC KỲ I (2017-2018)

 

Khối lớp 6 (Buổi sáng)

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Tư 13/12/2017

GDCD

45 phút

7g 30’

Công nghệ

45 phút

9g 00’

Thứ Sáu 15/12/2017

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Thứ Hai 18/12/2017

Tóan

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

 

Thứ Tư 20/12/2017

Vật lí

45 phút

7g 30’

Địa lý

45 phút

9g 00’

 

Thứ Sáu 22/12/2017

Sinh

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86