Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 28/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 1593

Lịch thi Học kỳ 2 - Khối 7

Trường THCS Ngô Quyền

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

KHỐI 7 - BUỔI CHIÊU

 

Ngày

Kiểm Tra

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian

bắt đầu

Ghi chú

Thứ Sáu

19/4/2019

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 00

 

Vật

45 phút

15 giờ 00

 

Thứ Hai

22/4/2019

Toán

90 phút

13 giờ 00

 

GDCD

45 phút

15 giờ 00

 

Thứ Tư

24/4/2019

Lịch S

45 phút

13 giờ 00

 

Anh văn

60 phút

14 giờ 30 phút

 

Thứ Sáu

26/4/2019

Sinh học

45 phút

13 giờ 00

 

Địa lý

45 phút

14 giờ 30 phút

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87